Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Özel Güvenlik

Giriş
ozel güvenlik.png

  
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI ALMAK İÇİN MÜRACAAT EDEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 
 
 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2 –18 yaşını doldurmuş olmak
3- Silahlı özel güvenlik görevlisi için 21 yaşını doldurmuş olmak
4- Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak
5- Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul ; silahlı olarak görev yapacaklar için en az Lise veya dengi okul mezunu olmak.
6-26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine,  Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyeti olmamak.
7- Silahlı özel güvenlik görevlisi olacaklarda 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan devam etmekte olan yargılaması bulunmaması, 6 Aydan daha fazla kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmamak.
 
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ...
 

MİSYONUMUZ

Yasalar ve evrensel değerlerin ışığında güvenlik ihtiyacının toplumun her kesimine ulaştırılmasına, güvenlik hizmetlerinin etkin ve bütüncül bir anlayışla yürütülmesine katkı sağlamaktır.
 

EĞİTİM FAALİYETLERİ

1- SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK SERTİFİKASI ALMAK İÇİN
- 120 saat eğitim almak ve temel eğitim sınavında başarılı olmak
- Silahsız eğitim sertifikası olanların silahlı eğitim sertifikası almaları için 20 saat silah eğitimi alarak sınavda başarı sağlamış olması

2- SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK SERTİFİKASI ALMAK İÇİN
- 100 saat eğitim almak ve temel eğitim sınavında başarı sağlamış olmak

3- SİLAHLI VE SİLAHSIZ KİMLİK KARTLARININ YENİLENMESİNDE
- Silahlı 60 saat
- Silahsız 50 saat eğitim alıp yenileme eğitim sınavında başarılı olmak
 
 
İSTENİLEN BELGELER
 
 
SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 
1- Eğitim kurumundan alınan sertifika
2- “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur” ibaresi yazılı sağlık raporu
3- Diploma Fotokopisi ( Lise ve dengi okul çıkışlı veya üniversite mezunu Noter tastikli)
4- Dört(4) adet fotoğraf (2 adet biyometrik, 2 adet vesikalık)
5- Valilik Makamına dilekçe
. Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.


İşlemler tamamlanıp durumu uygun olanların Vergi dairesine yatıracakları özel güvenlik görevlisi kimlik belgesi (Ruhsat) harcı makbuzu

 
SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 
1- Eğitim kurumundan alınan sertifika
2- “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olur” ibaresi yazılı sağlık raporu
3- Diploma Fotokopisi ( İlköğretim veya üstü Noter tastikli)
4- Dört(4) adet vesikalık fotoğraf (2 adet biyometrik, 2 adet vesikalık)
5- Valilik Makamına dilekçe.
Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.

 
İşlemler tamamlanıp durumu uygun olanların Vergi dairesine yatıracakları özel güvenlik görevlisi kimlik belgesi (Ruhsat) harcı makbuzu

 
KAYIP KİMLİK KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Kaybedildiğine dair Polis merkezine müracaat edildiğine dair tutanak
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- Bir (1) adet biyometrik, bir (1) adet vesikalık fotoğraf
4- Yeni kimlik kartı için valiliğe dilekçe
. Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız. 
 

İLETİŞİM

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün Adresi
Rize Emniyet Müdürlüğü, Menderes Bulvarı üzerinde hizmet binasının zemin katında faaliyet göstermektedir.
TEL: 0 464 213 03 74 Dahili 5071
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akedemisi
 • E-Devlet
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Polsan
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Eşleri Derneği Rize Şubesi