Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Pasaport İşlemleri

Giriş

         Daha Önce 26.06.2012 tarihli Dışişleri Bakanlığının yazısı ile 26.06.2012 tarihi itibariyle anne ve babalarının pasaportlarına kayıtlı çocukların kayıtlarının geçersiz olacağı, anne ve babaların pasaportlarının geçerliliğini koruyacağı fakat bu durumdaki çocukların Almanya sınırından geçme hakkının olmayacağı bildirilmiştir. Ancak, Gelen E-posta ve Şifahi bilgilerde ise anne ve babalarının pasaportlarına kayıtlı çocukların kayıtlarının geçersiz olacağı hususunu 14.12.2012 tarihli yazıda TC PASAPORTLARI İÇİN GEÇERLİ OLMADIĞI ALMAN PASAPORTLARI İÇİN GEÇERLİ OLDUĞU bildirilmiştir.

 

           Pasaport Müracaat ve  İşlemleri ile ilgili güncel bilgi ve belgeler için www.pasaport.pol.tr  ve ww.epasaport.gov.tr web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

 

   
Daha önce Pasaport Yabancılar Şube Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren Şube Müdürlüğümüz, Bakanlık Makamının 20.12.2010 tarihli Olurları ile Pasaport Şube Müdürlüğü ve Yabancılar Şube Müdürlüğü olarak ayrılmış, Valilik makamının 04.01.2011 tarihli Olurları ile Pasaport Şube Müdürlüğü olarak faaliyete geçirilmiştir.
 
Şube Müdürlüğümüzde Umuma Mahsus, Hizmet Damgalı ve Hususi Damgalı Pasaport müracaatlarının alınması, yurt dışından pasaport talebinde bulunan vatandaşlarımız hakkındaki tahkikatın yapılması, mahkemelerce haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilen şahısların çıkış yasaklarının Pol-Net’e girilmesi, giriş-çıkış belgeleri ve protokol(eski pasaport bilgilerini içerir) belgeleri verilmesi hizmetleri yürütülmektedir.
 
          01.06.2010 tarihi itibari ile e-pasaport sistemine geçilmiş olup, süresi olmayan eski tip pasaportlar, refakat kaydı, on-line müracaat ve temdit(süre uzatımı) yürürlükten kaldırılmıştır.  Vatandaşlarımız pasaport müracaatlarının ne aşamada olduğunu e-devlet şifresi ile www.e-devlet.gov.tr internet adresinden takip edebilirler. Avrupa ülkeleri ile hac ve umre ziyareti için Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşlarımızın pasaportları en az (1) yıllık ve mutlaka e-pasaport(çipli) olmak zorundadır.
 
Umuma Mahsus Pasaport İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler
 
-          Nüfus cüzdanı aslı
-          2 Adet 5X6cm. biometrik fotoğraf
-          Defter ve harç bedelinin yatırıldığına dair dekont.
-         18.Yaşından küçükler için anne-babasının veya mahkemece atanmış vasisinin muvafakatnamesi(Noterden veya ebeveynler yada vasisi müracaatta hazır bulunmaları halinde Şube Müdürlüğümüzce de düzenlenmektedir.)
-          Defter ve harç bedelleri Kaçkar Vergi Dairesi veya herhangi bir bankaya yatırılabilir.
-          Daha önce alınmış pasaport varsa getirilmesi gerekmektedir.
-          18.Yaşından küçüklere (10) yıllık harç bedeli ile en fazla (5) yıl süreli pasaport verilmektedir.
 
Pasaport Harçları
 
-          6 Aylık 105.80TL
-          1 Yıllık 154.70TL
-          2 Yıllık 252.40TL
-          3 Yıllık 358.40TL
-          10 Yıllık 505.00TL’dir.
Defter bedeli 82.50TL’dir Belirtilen harç miktarları 31.12.2015 tarihine kadar geçerlidir.
 
-          Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaport İçin Gerekli Belgeler
 
-          Çalıştığı kurumdan alınmış Hususi Damgalı Pasaport İstek Formu(imzalı ve mühürlü) form için tıklayınız.
-          Nüfus cüzdanı aslı
-          2 Adet 5X6cm. biometrik fotoğraf
-          Defter bedelinin yatırıldığına dair dekont.
-          18.Yaşından küçükler için anne-babasının veya mahkemece atanmış vasisinin muvafakatnamesi(Noterden veya ebeveynler yada vasisi müracaatta hazır bulunmaları halinde Şube Müdürlüğümüzce de düzenlenmektedir.)
-          18 yaşından büyük olup ebeveyn hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için öğrenim gördüğüne dair mühürlü yeni tarihli öğrenci belgesi
-          Defter bedeli 82.50TL’dir
 
-          Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaport İçin Gerekli Bilgiler
 
-          Türkiye Büyük Millet Meclisi  eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan Devlet Memurları, yine bu kadrolara karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine, Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.
-          İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport verilmesi mümkündür.
-          Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.
 
-          Sadece eş ve reşit çocuklara(18-25 yaş arası) hususi damgalı pasaport alınacaksa pasaport istek formu hak sahibi tarafından imzalanmış ise hak sahibinin müracaata gelmesi zorunlu değildir.
 
-          5682 Sayılı Pasaport Kanununa göre kadroları, emsalleri esas alınarak yükseltilmesi sureti ile (1), (2), (3) derece kadroda bulunan şehit eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.(şehitlik maaşı alsa dahi)
 
-          Pasaport İstek Formlarında silinti, kazıntı, daksil çekme vb. işlemler kesinlikle yapılmayacak ve formlar mutlaka imza sirküleri gönderilen kurum yetkililerince imzalanacaktır.
 
-          Emekli olup(form için tıklayınız) hususi damgalı pasaport almak isteyenlerden bir defaya mahsus olmak üzere en son çalıştığı kurumdan emekli olduğu tarihteki kadrosunu belirtir görev belgesi getirmeleri gerekmektedir. Çalışırken hususi damgalı pasaport alıp da emekli olanlarda aynı belgeyi bir defaya mahsus olmak üzere getireceklerdir.   
 
-          Hususi Damgalı Pasaport İstek Formları düzenlendikleri tarihten itibaren (15) gün geçerli olacaktır. Bu tarihten(01.01.2012) itibaren çalışanlar için görev belgesi kaldırılmıştır.
 
-          Hizmet Damgalı(Gri) Pasaport İçin Gerekli Belgeler
 
-          Çalıştığı kurumdan alınmış Hizmet Damgalı Pasaport İstek Formu(imzalı ve mühürlü) form için tıklayınız.
-          Nüfus cüzdanı aslı
-          2 Adet 5X6cm. biometrik fotoğraf
-          Defter bedelinin yatırıldığına dair dekont.
-          18.Yaşından küçükler için anne-babasının veya mahkemece atanmış vasisinin muvafakatnamesi(Noterden veya ebeveynler yada vasisi müracaatta hazır bulunmaları halinde Şube Müdürlüğümüzce de düzenlenmektedir.)
-          18 yaşından büyük olup ebeveyn hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için öğrenim gördüğüne dair mühürlü öğrenci belgesi
-          Defter bedeli 82.50TL’dir
 
 
-          Hizmet Damgalı(Gri) Pasaport İçin Gerekli Bilgiler
 
-          5682 Sayılı Pasaport Kanunu gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir.
 
-          Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir.
 
-          Hizmet damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir. 
 
-          Hizmet damgalı pasaportlar altı aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müddetine göre (5) yıla kadar tanzim edilir.
 
-          Hizmet damgalı pasaport müracaatlarına uygulama talimatı gereği vize uygulamayan ülkelere gidecek olanlar, görevin başlangıcından en erken (15) gün önce müracaat edebilir. Vize uygulayan ülkeye gidecek olanlar ise görevin başlamasından en erken (25) gün önce müracaat edebilir. Bu sürelerden önce gelenlerin müracaatı alınmaz.
 
Pasaport İstek Formlarında silinti, kazıntı, daksil çekme vb. işlemler kesinlikle yapılmayacak ve formlar mutlaka imza sirküleri gönderilen kurum yetkililerince imzalanacaktır. 

Umuma Mahsus Pasaport Müracaatında Bulunacak Vatandaşlarımızın Dikkatine...

         Rize Merkezde Ana Hizmet Binası Pasaport Şube Müdürlüğümüzden ve Ayrıca Pasaport Büro Amirliğimiz bulunan Pazar, Çayeli, Fındıklı ve Ardeşen ilçelerinden pasaport müraacatında bulunabilirsiniz.
 
 
İLETİŞİM ADRESLERİMİZ


PASAPORT TÜRLERİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN www.epasaport.gov.tr ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ...
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akedemisi
 • E-Devlet
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Polsan
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Eşleri Derneği Rize Şubesi