Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Trafik İşlemleri

Giriş

İLETİŞİM

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün Adresi
Rize Emniyet Müdürlüğü, Menderes Bulvarı üzerinde hizmet binasının zemin katında faaliyet göstermektedir.
TEL: 0 464 213 03 74 Dahili 5913-14
 

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ
 
YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
 
1. Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi.
2. Uygunluk belgesi.(Teknik Belge)
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası.
4. ÖTV ödeme belgesi aslı.
5. T.C. kimlik numarasını gösteren belge (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport )
6. Tescil ve Trafik belgesi. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
7. Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası. 
NOT: Otomobil ve Kamyonet cinsi araçların tescili bayilerce yapılmaktadır.
NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. 
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 
c) Ticaret Sicil Gazetesi
 
 KENDİ ADINA NAKİL VE NOTERDEN PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLEN DURUMLARDA İSTENİLEN BELGELER 
1-Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi.
2. Araca ait eski trafik belgesi ile plakalar.
3. T.C. kimlik numarasını gösteren belge. (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport )
4. Yeni tescil ve trafik belgesi. (Trafik kuruluşunca tanzim edilip verilmektedir)
5. Şoförler odasından araç tescil dosyası ve (2) adet Ek-1 formu.
6. Aracın muayenesi yoksa muayenenin yaptırılması gerekmektedir.
Not: Noterden araç satın alanların veya adres değişikliği nedeniyle plaka değişikliği yapanların, noter satışı tarihi veya adres değişikliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde plaka değişikliğinin yaptırılması zorunludur. Bir ay geçmesi halinde plaka değişikliği talebi yerine getirilmez.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir. 
c) Ticaret Sicil Gazetesi
 
ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ   
1. Fatura. 
2. Montaj tespit raporu. 
3. İmalat yeterlilik belgesi. 
4. Karayolu uygunluk belgesi 
5. Muayenesi olsa bile tekrar fenni muayene yaptırılır 
6. Dilekçe.
7. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu .(Ek-1) 
8. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek.
9. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. 
Fatura tarihi (1) ayı geçerse K.T.K.32.maddesi gereğince Trafik Para Cezası tatbik edilir.
Araç şirket adına kayıtlı ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir 
c) Ticaret Sicil Gazetesi 
 
 SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACATINDA İSTENEN BELGELER  
1. Sertifikanın aslı. 
2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
3. Diploma aslı.
( Veya Sürücü kursunca onaylanmış fotokopisi)
4. Şoförler Derneğinden dosya. (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır) 
5.Sağlık Raporu.(aslı) (2 Yıl geçerli olup, raporda sürücü sınıflarının mutlak belirtilmesi gerekmektedir.) .(Aile hekimi, Devle yada özel sağlık kuruluşlarından alınabilir.)
6. Kan grubu belgesi.
7. Maliyeden harç makbuzu. (Sürücü belgesi sınıfına göre) 
8. İki (2) adet fotoğraf.
9. Sürücü belgesi kart ücreti. 
10. Öğrenim belgesi aslı.
11. MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu. (Onaylı Fotokopisi)
12. Şahsa ait parmak izi. (trafik birimlerinde alınmaktadır)
NOTLAR:
* Sürücü sertifikaları, trafik tescil birimi olan tüm il ve ilçelerde sürücü belgesine dönüştürülebilir.
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTI
765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin 2. ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmakta olup,
20.12.2005 tarihli uygulama talimatı ile, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri yerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddelerinin yerine 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 6 ncı maddesinden, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasından hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmaktadır. 
 
KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI 
1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.) 
3. Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi. 
4. İki (2) adet fotoğraf 
5. Sürücü belgesi kart ücreti 
6. Şahsa ait parmak izi (trafik birimlerinde alınmaktadır)
7. 44 yaşını geçen şahıslardan hangi sınıf sürücü olacağına dair doktor raporu.(Aile hekimi, Devle yada özel sağlık kuruluşlarından alınabilir.)
 
YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ 
1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. 
2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)
3. Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi 
4. İki (2) adet fotoğraf 
5. Eski Sürücü belgesi. 
6. Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı fotokopisi, Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği, polnet kayıtlarından alındığı zaman istenmez)
7. Sürücü belgesi kart ücreti 
8. Şahsa ait parmak izi (trafik birimlerinde alınmaktadır)
9. 44 yaşını geçen şahıslardan hangi sınıf sürücü olacağına dair doktor raporu. .(Aile hekimi, Devle yada özel sağlık kuruluşlarından alınabilir.)
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akedemisi
 • E-Devlet
 • Polis Eşleri Kaynaşma – Yardımlaşma Derneği
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Polsan
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası