Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Toplum Destekli Polislik

Giriş


TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

*AYNI MAHALLEDE, BİRLİKTE DAHA GÜVENLİ VE HUZURLUYUZ

        Toplum Destekli Polislik, polis teşkilatı ile halk arasında ilişkiyi güçlendiren, toplum problemlerinin altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak, suçla etkin bir mücadele sağlayan, sorununun kaynağına inen, bütün toplumun kesimlerini toplumsal soruna duyarlı hale getiren bir polislik yaklaşımını yaşama geçirmeyi hedefleyen, toplumun bir parçası olan, üniformalı vatandaş anlayışındaki polisliktir.  

MİSYONUMUZ

         Türkiye’de güvenlik hizmetlerinin toplumun katılım ve desteğini sağlamak suretiyle etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini, toplum-polis ilişkilerinin geliştirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini ve polislik hizmetlerinde çağdaş uygulamaların yaşama geçirilmesini sağlamaktır.

 

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK?

Toplum Destekli Polislik Üç Maddede özetlenebilmektedir:


•Vatandaşlarla daha iyi ilişkiler kurmak.
•Suçtan mağdur olma korkusunu azaltmak.
•Suç oranlarını azaltmak.
Toplum Destekli Polislik suç oluştuktan sonra harekete geçen değil, sizlerin canına, malına, zarar gelmeden önce çalışmalar yapan, sizlerle olan ilişkilerini sevgi-saygı çerçevesinde güçlendiren, suça neden olan fiziki unsurları ortadan kaldırarak suçla etkin bir mücadele sağlayan ve bütün bunların neticesinde de suçtan ve suçludan arındırılmış bir yaşam alnı temin etmeye çalışan bir polislik anlayışıdır.
2011 YILI Şubat ayında yürürlüğe giren e-devlet projesi kapsamında ilimizdeki tüm mahallelerde hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda lütfen mahalle polisinizi tanıyınız.
Polis varlığının gayesi olan toplumdan bağımsız ve toplumsal taleplerden uzak bir anlayışla hizmet yürütemez. Polislik artık bir güç kullanma mesleği olarak değil topluma hizmet sunan bir meslek olarak ön plana çıkmaktadır. Çağdaş polis güvenliği korku salarak ve güç kullanarak değil topluma güven vererek ve hizmet sunarak sağlayan polistir.
Toplum Destekli Polislik, polis teşkilatı ile halk arasında ilişkiyi güçlendiren, toplum problemlerinin altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak, suçla etkin bir mücadele sağlayan, sorununun kaynağına inen, bütün toplumun kesimlerini toplumsal soruna duyarlı hale getiren bir polislik yaklaşımını yaşama geçirmeyi hedefleyen, toplumun bir parçası olan, üniformalı vatandaş anlayışındaki polisliktir.

*GÜLEN YÜZÜNÜZ, GÜLEN YÜZÜMÜZDÜR.

 

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİĞİN AMACI

Polis görevlerinin bir gereği olarak toplumla sürekli ve zorunlu ilişkilerde bulunmaktadır ve tüm eylem ve işlemlerini yasalara uygun biçimde gerçekleştirmek, yasaları vatandaşlara eşit şekilde uygulamak, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini rahatça kullanabilecekleri ortamı yaratmakla yükümlüdür. Polis yasalarda belirlendiği biçimde temel hak ve özgürlükleri gerektiğinde kısıtlayabilmekte, yerine göre silah ve zor kullanabilmektedir (TC Anayasası madde:13,14,15). Ancak bu tür zorlamaların altında yatan asli gaye toplum güvenliğinin tesis edilerek hayat kalitesinin yükseltilmesi ve halka yaşanılır bir ortam yaratılmasıdır
Toplum Destekli Polisin genel amacı;Türkiye’de güvenlik hizmetlerinin toplumun katılım ve desteğini sağlamak suretiyle etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini, toplum-polis ilişkilerinin geliştirilmesini, suçla mücadelenini güçlendirilmesini ve polislik hizmetlerinde çağdaş uygulamaların yaşama geçirilmesinin sağlamaktır.

Toplum Destekli Polis Hedefleri Nedir?


• Genel güvenlik hizmetlerini sizlerin katılımı ile daha etkin bir şekilde yürütmek,
• Suçlarda meydana gelen sayısal artışla birlikte toplumumuzda ortay çıkan suç korkusunu azaltmak, sizleri devlete ve kurumlarına güvenini sağlamak,
• Sizler ve kurumlar ile birlikte uyarıcı ve eğitici etkinlikler düzenleyerek, çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, şiddetten ve suçtan korunmasını sağlamak,
• Özen gösterilmesi gereken yaşlı ve engellilere, ailenin birliği ve şiddete maruz kalan kadınların korunmasına ve kendilerine destek sağlanmasına yönelik ilgili kurumlar ile birlikte bilgilendirici ve eğitici çalışmalar yapmak,
• Hepimizin içinde bulunduğu yaşam alanlarını suç ve suçludan arındırmak,
• Suçların takibini, hukukun üstünlüğü çerçevesinde tahkik ve tespit edip gerçekleştirmek,
• Kamu düzenini sağlamak,
• Gerekiyorsa diğer kurumları da harekete geçirmek suretiyle büyük ve küçük felaketlerle baş etmek ve zor durumda olanlara yardımda bulunmak.
AMACIMIZ; tüm bunları yaparken GÜVENİNİZİ KAZANARAK, GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAYABİLMEK.

 

 

 Bruşürlerimiz

 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akedemisi
 • E-Devlet
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Polsan
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Eşleri Derneği Rize Şubesi