Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Trafik İşlemleri Hakkında
 
 
 SORU : Trafik kazalarına kim el koyar?
Trafik kazalarına; adli yönden gereği yapılmak üzere mahalli genel zabıtaca, kazanın oluş nedenlerini, iz ve delillerini belirleyerek trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek üzere de trafik zabıtasınca el konulur. Trafik zabıtasının görevli olmadığı veya bulunmadığı karayollarında meydana gelen kazalarda trafik kazası tespit tutanağı mahalli genel zabıtaca düzenlenir ve bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilir. Jandarma bölgesinde trafik kazalarına Jandarma trafik ekipleri el koymaktadır.

SORU: Alkollü araç kullanan sürücülere uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Alkollü araç kullanan sürücülerin belgeleri;
a)Birinci seferinde 6 ay,
b)İkinci seferinde 2 yıl süre ile geri alınır, ayrıca bu sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir.
c)Üç veya üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır. Ayrıca psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulur. Bu değerlendirme ve muayene sonrasında uygun görülenlere, geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilir.
 
SORU: İkinci el araç satın aldım. Devir işlemleri için hangi belgeler gereklidir?
Noterler aracılığı ile satış devir yapılmaktadır.Alıcı ve satıcı kişi her hangi bir notere giderek  Satış ve plaka değişikliği yapabilir.
 
SORU : Hangi sürücüler araç kullanmaktan men edilir?
*Alkollü içki alarak araç kullanan,
*Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullanan,
*Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanan sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

SORU: Yeni bir araç aldım. Aracımı tescil yaptırmak için hangi belgeleri getirmem gerekiyor?
1-Fatura
2-Ö.T.V. makbuzu aslı
3-Karayolları uygunluk belgesi (Teknik Belge)
4-Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için)
5-Fatura kesme yetki belgesi
6-Mali mesuliyet mecburi trafik sigortası
7-Şahsın kendisi veya yasal vekilinin bizzat müracaatı
8-T.C. kimlik vergi, e-mail ve telefon numarası.
9-Vergi Dairesi Ö.T.V. alındı makbuzu.
Notere müracaat ederek kayıt tescil ve ruhsat basım işlemini yaptıra bilir.

SORU: Yeni bir araç aldım. Aracımı ne kadar sürede kaydettirmem gerekiyor? Plaka almadan kullanabilir miyim?
*Fatura kesim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde herhangi bir notere müracat etmelidir. Aracı tescil, trafik belgesi ve tescil plakası almadan kullanamazsınız.

SORU: Yeni bir araç aldım. Herhangi bir yerden kaydettirebilir miyim?
*Herhangi bir noterden  işlem yapılır . Ancak adresinizin bağlı olduğu il plakası alınır.

SORU: Şirket adına yeni bir araç aldım. Hangi evrakları getirmem gerekir?
Araç evraklarına ilaveten,
a.Ticaret sicil tasdiknamesi
b. İmza sirküleri
c. Şirket yetkilisi veya vekili
d. Ticaret sicil gazetesi
Ticaret sicil tasdiknamesi ve imza sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.

SORU: Diğer bir ilden veya ilçeden araç satın aldım. Noterde Plakamın değişmesini istiyorum. Plaka değişikliği yaptırarak tescil yapmak için hangi belgeler gereklidir?
1-Yeni alıcı adına yaptırılacak mali mesuliyet zorunlu trafik sigortası
2-Alınan araca ait eski plakaları-Alınan araca ait eski plakaları
3-Tescil -Tescil belgesi ücreti (Noterlerce tahsil edilmekte.)
4-Şahsın kendisi veya yasal vekilinin bizzat müracaatı,
5-T.C. kimlik, vergi ve telefon numarası,-T.C. kimlik, vergi ve telefon numarası,
birlikte notere müracaat  etmeniz gerekmektedir.
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akedemisi
 • E-Devlet
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Polsan
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Eşleri Derneği Rize Şubesi