Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Trafik İşlemleri Hakkında
 
TRAFİK İŞLEMLERİ HAKKINDA
  
 
SORU : Trafik kazalarına kim el koyar?
Trafik kazalarına; adli yönden gereği yapılmak üzere mahalli genel zabıtaca, kazanın oluş nedenlerini, iz ve delillerini belirleyerek trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek üzere de trafik zabıtasınca el konulur. Trafik zabıtasının görevli olmadığı veya bulunmadığı karayollarında meydana gelen kazalarda trafik kazası tespit tutanağı mahalli genel zabıtaca düzenlenir ve bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilir. Jandarma bölgesinde trafik kazalarına Jandarma trafik ekipleri el koymaktadır.

SORU: Alkollü araç kullanan sürücülere uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Alkollü araç kullanan sürücülerin belgeleri;
a)Birinci seferinde 6 ay,
b)İkinci seferinde 2 yıl süre ile geri alınır, ayrıca bu sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir.
c)Üç veya üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır ve altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte hafif para cezası uygulanır. Ayrıca psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulur. Bu değerlendirme ve muayene sonrasında uygun görülenlere, geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilir.
 
SORU: İkinci el araç satın aldım. Devir işlemleri için hangi belgeler gereklidir?
Noterler aracılığı ile satış devir yapılmaktadır. 15 gün içinde ilgili Trafik Tescil kuruluşlarına başvurulması halinde, kimlik belgesi ibrazı halinde araç ruhsatları şahsa teslim edilmektedir.
Not: Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşunda 1 ay içinde adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.
 
SORU : Hangi sürücüler araç kullanmaktan men edilir?
*Alkollü içki alarak araç kullanan,
*Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullanan,
*Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanan sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

SORU: Yeni bir araç aldım. Aracımı tescil yaptırmak için hangi belgeleri getirmem gerekiyor?
1-Fatura
2-Ö.T.V. makbuzu aslı
3-Karayolları uygunluk belgesi (Teknik Belge)
4-Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için)
5-Fatura kesme yetki belgesi
6-Mali mesuliyet mecburi trafik sigortası
7-2 adet araç tescil müracaat formu (Ek1- şoförler cemiyetinden alınıp, bilgileri daktilo veya bilgisayar ile doldurulacak)
8-Araç tescil dosyası (boş dosya şoförler cemiyetinden alınacak)
9-Şahsın kendisi veya yasal vekilinin bizzat müracaatı.
10-T.C. kimlik vergi, e-mail ve telefon numarası.
11-Vergi Dairesi Ö.T.V. alındı makbuzu.

SORU: Yeni bir araç aldım. Aracımı ne kadar sürede kaydettirmem gerekiyor? Plaka almadan kullanabilir miyim?
*Fatura kesim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mernis adresinizin kayıtlı olduğu yer trafik tescil birimine tescil ettirmek zorunluluğu vardır. Aracı tescil, trafik belgesi ve tescil plakası almadan kullanamazsınız.

SORU: Yeni bir araç aldım. Herhangi bir yerden kaydettirebilir miyim?
*Nüfus İdaresi Mernis adresinin bulunduğu tescil biriminde kayıt yapma zorunluluğu vardır.

SORU: Şirket adına yeni bir araç aldım. Hangi evrakları getirmem gerekir?
Araç evraklarına ilaveten,
a.Ticaret sicil tasdiknamesi
b. İmza sirküleri
c. Şirket yetkilisi veya vekili
d. Ticaret sicil gazetesi
Ticaret sicil tasdiknamesi ve imza sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.

SORU: Diğer bir ilden veya ilçeden araç satın aldım. Noterde Plakamın değişmesini istiyorum. Plaka değişikliği yaptırarak tescil yapmak için hangi belgeler gereklidir?
1-İki adet araç tescil müracaat formu (Ek1- şoförler cemiyetinden alınıp, bilgileri daktilo veya bilgisayar ile doldurulacak)
2-Araç tescil dosyası (boş dosya şoförler cemiyetinden) alınacak.
3-Noter satış senedi
4-Geçici trafik tescil belgesi.
5-Eski araca ait trafik belgesi (trafik belgesinde muayenesi yok ise daktilo veya bilgisayar ile doldurulacak Ek-1 üzerine muayene istasyonunda muayene yaptırılması gerekmektedir.
6-Yeni alıcı adına yaptırılacak mali mesuliyet zorunlu trafik sigortası
7-Alınan araca ait eski plakaları
8-Tescil belgesi ve trafik belgesi ücreti (Noterlerce tahsil edilmekte.)
9-Şahsın kendisi veya yasal vekilinin bizzat müracaatı,
10-T.C. kimlik, vergi ve telefon numarası,

SORU: Diğer bir ilden veya ilçeden araç satın aldım. Noterde Plakamın değişmesini istiyorum. Ne kadar sürede müracaat etmem gerekir?
*Noter satış senedi tarihinden itibaren bir ay içerisinde müracaat etme zorunluluğu vardır. Bu süre geçerse eski plakası sabit kalarak adınıza ruhsat düzenlenir.

SORU: Diğer bir ilden veya ilçeden araç satın aldım. Noterde Plakamın değişmesini istiyorum. Plaka ve ruhsat adresime gelir mi?
*Plaka değiştirmeyi seçtiyseniz kesinlikle adresinizin bulunduğu yerdeki tescil birimine gitmeniz gerekir. Adresinize belge gönderilmez.
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akedemisi
 • E-Devlet
 • Polis Eşleri Kaynaşma – Yardımlaşma Derneği
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Polsan
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası