Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ÇEVİK KUVVET

Giriş
 
 
 
 
Rize Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü olarak misyonumuz; Tüm personelimizle birlikte Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, düzeni, barışı, huzuru ve güvenliği bozmak isteyenleri caydıran, önleyici tedbirler alan, bozanları gerekli tüm delillerle hızla yakalayan, kamuda güven duygusunun oluşturulmasına katkı sağlayan, mutlu personeli ve insan merkezli kalite hizmetleriyle güven veren örnek bir emniyet birimi olmaktır.
Vermiş olduğumuz hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

- Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenini ve güvenliğini sağlamak,
- Kamu düzenini bozabilecek nitelikteki toplumsal hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yerlerde önleyici tedbirleri almak,
- Grev ve lokavt sırasında işyerlerinin tahribe uğramasının veya işgalinin önüne geçmek,
- Kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerini önlemek,
- Toplumsal olayda, grev ve lokavtlar ile kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerinde toplumun veya kişilerin maddi ve manevi varlıklarını tecavüzlerden korumak,
- Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde, her türlü tören veya gösterilerde gerekli güvenlik önlemlerini almak ve düzeni sağlamak
- Özel Timlerin yer almasını gerektirecek diğer operasyonları yapmak,
- Kanuna aykırı olayları gerekirse zor kullanarak etkisiz hale getirmek,
- İl Spor Güvenlik Kurulunun sekreter yasını takip etmek,
- Deplasmanda ve ilimizde oynanan taraftar ve kafile bilgilerini ilgili birimlerle paylaşarak koordinasyonu sağlamak,
- İlimizdeki sportif faaliyetleri 6222 Sayılı Kanun (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) kapsamında takip etmektir.

 

 
 
 
 


 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akedemisi
 • E-Devlet
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Polsan
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Eşleri Derneği Rize Şubesi