Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

kacakciliksube

Giriş
KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
kom-resim-01.jpg
 
       Gelişen teknoloji ile birlikte suç ve suçlu profilleride değişmekte, suçlular örgütlenmekte, ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutlarda yasadışı faaliyetlere girişmektedirler. 
Müdürlüğümüz; 
         Bir insanlık suçu olan uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu suç örgütleriyle mücadele için NARKOTİK SUÇLAR, Ülkemizin toplumsal ve ekonomik dokusunu tahrip ederek, ekonominin gelişimini sekteye uğratan MALİ SUÇLAR, Kamunun barış ve huzurunu ihlal ederek haksız menfaat ve çıkar elde eden ORGANİZE SUÇLAR, Ülkemize kaçak yollardan giren veya ülke içerisinde yasadışı olarak üretilip geliştirilen (sigara, akaryakıt, tarihi eser, sahte para, alkol vs.) malzeme ve ürünlerle ilgili KAÇAKÇILIK SUÇLARI, Bağımlılık yapıcı maddelerin yıkıcı etkileri konusunda toplumu bilinçlendirmek için MADDE KULLANIMINI ÖNLEME konularındaki mücadelesini teknolojiyi iyi kullanarak sürekli artan ve takdir gören bir başarı ile sürdürmektedir.
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE
» Görevlerimiz:
Organize Suçlarla Mücadele görev ve sorumluluk sahasında bulunan suçlar şunlardır:
• Organize suç örgütleri ile mücadele,
• Silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele,
• Tehlikeli maddelerin (Kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyoaktif) kaçakçılığı ile mücadele.
     Görevimiz; yukarıda belirtilen suç organizasyonlarının faaliyetlerini koordineli olarak izlemek, bilgi toplamak ve değerlendirmek, bu tür faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda il birimlerinden ve diğer mücadeleci kurumlardan gelen bilgileri istatistikî olarak derleyerek, değerlendirme ve analiz çalışmaları yapmak, suç haritalarını çıkararak, operasyonel çalışmalarda kullanmak üzere yeni stratejiler geliştirmektir.
 
kom-resim-02.jpg         kom-resim-03.jpg
 
NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE
 
       Uyuşturucu maddeler, tarihsel süreç içerisinde tıbbi amaçlarla kullanılmış, keyif verici özelliği olması nedeniyle sonraları bu amaçla illegal olarak tüketilmeye başlanmıştır. Bu türden bir tüketimi besleyecek arz da beraberinde şekillenmiş, tıpkı ekonomik yapıdaki gibi bir arz ve talep oluşmuştur.
       Uyuşturucu ile mücadelenin başarısı, öncelikle dünyada arz ve talebin yoğunlaştığı bölgeler ile bu bölgeler arasında oluşan güzergahların, bunların oluşumunda rol oynayan etkenlerin ve kullanılan yöntemlerin analizini gerektirir. Diğer bir ifadeyle, uyuşturucu madde ile mücadele; onun üretim, tüketim ve yasadışı ticareti ile yöntemleri üzerinde odaklanmadıkça gerçekçi bir sentez yapılamamış ve mücadelenin çerçevesi belirlenememiş olacaktır.
Misyonumuz : 

      Ulusal ve uluslararası işbirliği ve koordinasyon içerisinde;
1) Türkiye’nin uyuşturucu profilini ortaya koymak,
2) Uyuşturucu madde suçlarının oluşmasını engelleyerek, fiziki ve mental olarak daha sağlıklı bireylerden oluşan bir toplumun muhafazasını sağlamak,
3) Uyuşturucu madde kaçakçılarının faaliyetlerini takip etmek, istihbarat toplamak, değerlendirmek ve operasyon yapmak,
4) Haksız kazancı engellemek,
5) Organize suç gruplarının oluşumunu engellemek,
6) Şiddet ve uyuşturucudan arınmış bir toplum oluşturmak,
7) Bireylerin daha bilinçli ve toplum problemlerine daha duyarlı olmalarını sağlamak,
8) Ülkeler arasında işbirliğini arttırmak,
9) Kurum içerisinde ve mücadeleci birimler arasında koordinasyon sağlamak,
10) Uyuşturucu suçları ile mücadelede, teknolojinin kullandığı son model teknik ve ekipmanları kullanmak,
11) Uyuşturucu suçları ile mücadelede, uzman ve profesyonel kadro oluşturmak,
12)  Yurtdışından ülkemize yönelik uyuşturucu tehdidini değerlendirmek, uluslararası işbirliği ile sınır aşan operasyonları organize etmek,
13) Kaçakçılıkla, kullanımla ve sokak seviyesinde uyuşturucu satıcılarıyla mücadele etmek,
Vizyonumuz:
 
      Uyuşturucu madde suçlarına karşı, arz, talep ve kaçakçılık boyutlarında, uzman personel katılımıyla pro-aktif mücadele metotları geliştirmek, bu metotları uygulamaya geçirmek ve her üç boyutta da azaltım sağlamaktır.
kom-resim-08.jpgkom-resim-09.jpg
 
MALİ SUÇLARLA MÜCADELE
Misyonumuz:
 
     Ülkemizin ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki yapısını doğrudan olumsuz yönde etkileyen “Mali Suçlar ve Suçlardan Elde Edilen Gelirlerle” mücadeleye yönelik olarak; suçun men ve takibi amacıyla gerekli tedbirleri almak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, gerektiğinde ulusal veya uluslararası operasyonel çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak ve mücadele politikası oluşturmak.
 
Vizyonumuz:
 
     Yolsuzluk, sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçları ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanması olarak sınıflandırabileceğimiz “Mali Suçlarla” etkin bir şekilde mücadele ederek, Ülkemizin ekonomik, siyasi ve sosyal alanda göstereceği olumlu gelişmelere katkıda bulunan öncü bir birim olmaktır.
 
kom-resim-04.pngkom-resim-05.jpg
 
KAÇAKÇILIK SUÇLARI İLE MÜCADELE

» MİSYON VE VİZYONUMUZ:
 
      Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı, Akaryakıt Kaçakçılığı, Eşya (Emtia) Kaçakçılığı, Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Organ-Doku Ticareti ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı suçları olarak sınıflandırılan kaçakçılık suçları ile sürekli ve etkin mücadele etmek, yeni gelişen suç trendlerini ortaya koyarak mücadele yöntemleri geliştirmek/üretmek, ulusal-uluslararası işbirliğinde bulunmak, görev yapan personelin bu nitelikler doğrultusunda sürekli gelişimini sağlamak misyonumuz ve vizyonumuzdur. 
 
kom-resim-06.jpg            kom-resim-07.jpg

 MADDE KULLANIMI İLE MÜCADELE

tubim-logo.jpg
 
      Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM), bağımlılık yapıcı madde ve madde bağımlılığı konusunda veri toplama, analiz ve bu veri ve analizler neticesinde mücadele stratejileri ve eylem planları hazırlayan bir kamu kuruluşudur. Merkez, 2002 yılında Başbakanlık Makamı tarafından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına (KOM) bağlı olarak kurulmuştur.

     TUBİM, bağımlılık yapıcı madde ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda çalışan kamu ve özel kurumlar ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi tüm birimlerle işbirliği içinde görevlerini yürütmektedir.
     KOM Şube Müdürlüğü Madde kullanımı ile Mücadele Büro Amirliğine bağlı  TUBİM İl Temas Noktaları TUBİM ile iş birliği halinde çalışarak illerde madde kullanımını önleme faaliyetleri yapmakta, TUBİM’ de il temas noktaları ve    kurumsal temas noktalarından aldığı veriler ışığında yıllık raporlar hazırlamaktadır. 
 
kom-resim-10.jpgkom-resim-11.jpg
kom-resim-12.jpgkom-resim-13.jpg

İnternet sitemiz: www.ozgurize.com(ÖzgüRize Hayata Dair)
 
Gençler için;
 
Kim Alıştırır?
 
         Sizi madde bağımlılığına alıştırmak isteyen kişi tanıdığınız bildiğiniz bir kişi olabileceği gibi ilk defa gördüğünüz bir şahısta olabilir. Kendisinden sigara talep ettiğinizde "Sana daha iyi bir sigara vereyim mi?" diye sorulan sorunun ardındaki kişi en yakın arkadaşınız olabilir. Veya yabancısı olduğunuz bir semtte bir kahvehanede otururken yanınıza otururak sizinle tanışma gayretinde olan kişi bir uyşturucu satıcısı olabilir. 
 
        Okul çevrelerinde teneffüs aralarında veya okul çıkışlarında da satıcılara rastlamak mümkündür. Ve belki de bu tiplerin en tehlikelisi iyi tanıdığınızı sandığınız bir arkadaşınız olabilir. Bu arkadaşınız bazen elindeki maddeyi istemediği halde satmaya çalışabilir. Çünkü onun için önemli olan artık siz değilsinizdir. Önemli olan girdiği çarkın dönmesi, para temin etmesi ve ihtiyaç duyduğu maddeyi alabilmesidir. Bunun için parasını, namusunu gözden çıkarabileceği gibi sizi de gözden çıkarabilir.
 
Bu tiplerin başlıca taktikleri şunlardır; 

Yağcılık: 
Sen gidince buranın tadı tuzu kaçar 
Yalnız Bırakma: Eğer gidersen bir daha yüzüne bakmam
Yalvarma - Acındırma: Ne olur hatırım için bir kez, beni kırma 
Tehdit: Kesinlikle seni bırakmayız
Ödül Vadetme: Bak bunu yaparsan seni o kızla/erkekle tanıştıracağım 
Aşağılama: Hadi süt çocuğu sende 
 
Anne Babalar için;
Madde bağımlısı olan kişilerde görülen davranış değişiklikleri şöyle özetlenebilir:
- Arkadaş çevresi değişir.
- Aile ilişkileri azalır, odasında yalnız kalmayı tercih eder.
- Okul başarısı ve okula devamı azalır.
- Daha fazla para harcamaya başlar
- Bazen neşeli, sakin, bazen öfkeli, saldırgan davranışlar gibi ruhsal değişimler gün içinde gözlenir.
Bunun yanı sıra aşağıda sayılan fiziksel ve ruhsal belirtileri de görebiliriz ancak unutmamalıyız ki bu belirtilerin sürekliliği ve nedenlerinin iyi gözlenmesi gerekmektedir.
 
Ne Yapmalısınız ?
 
Anne ve Babalar;
Çocuğunuzun Bağımlılık Yapıcı Madde Kullandığını Anladığınızda;

1- Paniğe kapılarak öfke ile hareket etmeyiniz.
2- Durumu gözlemleyerek Çocuğunuzun sosyal çevresini inceleyip, sorunun kaynağını tespit etmeye çalışınız,
3- Çocuğunuzun arkadaş ilişkilerini gözden geçiriniz,
4- Çocuğunuzun uyuşturucu madde kullanmasının sebeplerinin arasında, sizin de eksik ve yanlış davranışlarınızın olduğunu göz ardı etmeyiniz,
5- Çocuğunuza kesinlikle kötü davranmayınız, onu suçlamayınız,
6- Uzman bir hekimin bilgisine başvurarak tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediniz,
7- Çocuğunuzu sıkmadan, sevgi ve şefkatli bir yaklaşımla ona daha fazla ve kaliteli zaman ayırınız,
8- Aile bağlarını gözden geçirip, güçlendirmeye çalışınız,
 
Tavsiyeler
UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINI ÖNLEMEK İÇİN ANNE VE BABALARIN DİKKATİNE..

A. ÇOCUK VE GENCE ÖRNEK OLMA

    Çocukların hergün karşı karşıya kaldıkları anne baba tutum, davranış ve ilişki biçimlerinin; onların eğitiminde çok önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Aile ilişkileri, çocuklar için, davranış biçimleri ve insan ilişkilerinin öğrenildiği bir sahne oluşturmaktadır. Madde kullanım konusunda da, benzer mekanizma işlenmekte olup; çocuklar, anne babanın maddeler konusundaki tutum ve davranışlarını gözlemlemekte ve benzer şeyleri uygulamaktadır.
Çocuklar, anne babanın davranışlarını görerek öğrenir, anne-babanın birbirlerine olan tutum ve davranışlarını da kendilerine örnek alır, sorunların çözümünde anne babanın davranışlarını kopya ederler.

B. AİLE İÇİ EĞİTİM

    Eşler arasındaki ilişkilerin her zaman çok pürüzsüz olması beklenemez. Zaman zaman sürtüşme, anlaşmazlık ve tartışmalar da olması doğaldır. Önemli olan, anlaşmazlıklar karşısında, eşlerin olaya yaklaşımları, birbirlerine karşı davranışları ve çözüme ulaşmada izlenen yolların nasıl olduğudur. Anlaşmazlıklarda eşlerin karşılıklı oturup konuşabilmesi, her iki tarafın da kabullenebileceği bir çözüm yolu bulabilme becerisi önem taşımaktadır.
 
Anne babalar için önemli cümleler:
Çocuk ve genç,
Duygusal açıdan Sevgi, ilgi, yakınlık, onaylama, Saygı görme, önem verilme,
Övgü alma, cesaretlendirme, kendini özgürce anlatabilme, Belli sınırlar içinde bağımsız davranabilme, Sağlıklı bir ortamda büyüyüp gelişme, Uygun biçimde eğitilme,
Umut ve beklentilerinin desteklenmesini ister.
Çocuk ve genç
Anne baba davranışlarını görerek öğrenir,
Anne babayı kendine örnek alıp taklit eder,
Anne babanın birbirlerine karşı davranışlarını gözler,
Sorun çözümünde anne babadan gördüklerini yapar.
Çocuk ve genç,
Anne babanın ona zaman ayırmasına gereksinim duyar,
Ailede olumsuz ilişkiler varsa onarılmasını ister,
Sorumlulukları üstlenmede yol gösterilme ve destek arar.
Çocuk ve genç,
Çocuk ve gence sorumluluk duygusunu verilmelidir,
Çünkü, sorumluluk duygusu madde bağımlılığından uzak olabilmede önemli bir unsurdur.
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akedemisi
 • E-Devlet
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Polsan
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Eşleri Derneği Rize Şubesi